www.archive-cz-2013.com » CZ » P » PASIVNI-DOMY-PASEA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2013-10.

 • Title: pasivni-domy-pasea.cz | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: .. O společnosti.. O nás.. Co nabízíme.. Ocenění.. Členství ve společnostech.. Partneři.. Pracovní příležitost.. Dřevostavby.. Popis.. K-KONTROL.. PDeasy.. Energetické standardy.. Energeticky úsporné domy.. Nízkoenergetické domy.. Pasivní domy.. Aktivní domy.. Typové rodinné domy.. Pasea P-I.. Pasea P-II.. Pasea P-III.. Pasea P-IV.. Pasea P-V.. Pasea PD-II.. Pasea S-II.. Pasea S-V.. Standardní vybavení.. Projektová dokumentace.. Pasea A-III.. Individuální stavby.. Rodinné domy.. Občanské stavby.. Realizace.. Vzorový dům.. Svépomocí.. Popis prodeje a ceny.. Úhrada ceny.. Specifikace.. Realizační dozor.. Aktuality.. Kontakty.. Ekologická výstavba.. Zdravé vnitřní prostředí.. – klima bez negativních vlivů a škodlivin.. Přírodní a recyklovatelné materiály.. – ekol.. bilance stav.. materiálů od výroby až po recyklaci.. Optimální stavební konstrukce.. – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů.. Energetická úspornost.. – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů.. Přírodě přijatelná výstavba.. – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu.. Ekonomicky přijatelná výstavba.. – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady.. Naše služby.. Poradenství.. - v oblasti ekologické výstavby.. Projekce.. - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace.. - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí.. Garance.. - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců.. Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².. a)).. - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby.. Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².. – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění.. Pasivní (5-15 kW/(m².. – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky.. Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².. – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti.. Stavebnice.. – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu.. Hrubá stavba.. – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu.. Na klíč.. – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu.. Právě realizujeme.. Typ:.. individuální RD.. stavebnice svépomocí.. Lokalita:.. Pěčnov.. Obytná  ...   podpory lze podat na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a vyplněného krycího listu technických parametrů z ní vyplývajících.. Vše jsme schopni zajistit do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace.. 19.. 02.. 2013 - AKTIVNÍ DŮM PASEA A-III.. V rámci spolupráce stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, společností Velux a Pasea vznikl první typový energeticky aktivní dům v České republice.. Je navržen s mínimální energetickou náročností pro daný typ budovy-bungalov.. Využitím obnovitelných zdrojů pro přípravu teplé vody, vytápění a výrobu elektřiny je v celoroční bilanci produkováno více energie, než je vlastním užíváním domu spotřebováno.. Přebytek energie je dodáván do rozvodné sítě a tím pádem je pro vlastníky zdrojem finančních prostředků.. Díky celostním návrhu má dům celoroční nulovou uhlíkovou stopu a naopak použitím přírodních stavebních materiálů (dřevo, sláma, celulóza) byl CO.. po dobu životnosti domu uložen v jeho konstrukci.. Pro vnitřní prostředí aktivního domu jsou typické vzdušné a světlé prostory.. Použité hybridní větrání využívá přednosti řízeného větrání s rekuperací tepla v zimním a přechodném období a přírozeného větrání v období letním.. Použité přírodní materiály v interiérech poskytují zdravé vnitřní prostředí prosté škodlivých látek a tudíž velice příjemné pro jeho obyvatele.. Aktivní rodinný dům Pasea A-III poskytuje svým obyvatelům skutečný standard ekologického bydlení 21.. století.. 09.. 2012 - NOVĚ energeticky úsporné a nízkoenergetické domy.. Zájemcům o dřevostavby nabízíme nyní i energeticky úsporné a nízkoenergetické domy, realizované ve stavebním systému K-Kontrol.. Díky tomuto rozšíření nabízíme v současné době, jako jedna z mála společností, kompletní sortiment dřevostaveb.. Zákazník si tak může vybrat rodinný dům dle svých představ a finančních možností.. Délka výstavby je u všech typových domů maximálně 5 měsíců včetně zhotovení základových konstrukcí.. Samozřejmostí je bezplatné poradenství při výběru vhodného pozemku a umístění nebo výběru daného rodinného domu.. Kontakt: 602 441 337.. Email:.. info@pasea.. cz.. více.. REKLAMA:.. Ekopanely.. - přírodní materiál pro dřevostavby.. Pasea s.. r.. o.. , Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.. cz.. K.. A.. H.. Studio 2012..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nás | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Naší hlavní činností je realizace energeticky úsporných dřevostaveb dle individuálních požadavků našich zákazníků s vysokým podílem přírodních a recyklovaných materiálů.. Aktivně se podílíme na vývoji a propagaci ekologicky udržitelných staveb, jejich vlivu na životní prostředí a tím i na jejich uživatele.. Všechny stavby jsou navrhovány dle zásad pro EKO stavby.. Jedná o stavby, které svou konstrukcí, použitými materiály, náklady na jejich výrobu, vlastní výstavbou a rovněž likvidací zatěžují  ...   K-Kontrol nebo v energeticky pasivním systému PDeasy.. Dle individuálních požadavků zákazníků jsme schopni stavby realizovat i v energeticky nulovém nebo aktivním standardu.. Vzájemné využití materiálů a technologických zařízení optimalizujeme na základě spolupráce s našimi partnery.. Stále více lidí se chová šetrně a ohleduplně ke svému okolí a stejné nároky kladou i na budovy, které užívají.. Tento postoj je součástí naší firemní strategie a naše stavby jej plně splňují..

  Original link path: /o-nas
  Open archive

 • Title: Co nabízíme | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Individuální návrhy a realizace domů dle potřeb, přání a možností zákazníků.. Zpracování studie architekty se zkušenostmi s návrhy energeticky úsporných dřevostaveb.. Vyhotovení projektové dokumentace vlastními kapacitami.. Komplexní přístup k problematice staveb a to od pořízení pozemku až po jejich užívání.. Využití přírodních a recyklovaných materiálů.. Obnovitelné zdroje  ...   PDeasy.. Provedení blow-door testu u každé realizace.. Průběžně kontrola dodržování technologických postupů výstavby a technických parametrů materiálů a zařízení z hlediska ochrany životního prostředí.. Garantované ceny !.. Realizace hrubé stavby pro dokončení svépomocí.. Stavba svépomocí PDeasy - zajištění kompletního servisu realizace.. Poradenství v oblasti ekologicky udržitelných staveb..

  Original link path: /co-nabizime
  Open archive
 •  

 • Title: Ocenění | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: V rámci soutěže "Dřevostavba roku 2011" pořádané nadací „Dřevo pro život“ se Ing.. arch.. Zuzana Novosadová a Ing.. Ondřej Novosad stali vítězi hodnocení odborné poroty v kategorii „Moderní dřevostavba-návrhy“ s návrhem Aktivní mateřské školky.. Jednalo se o pilotní projekt společného návrhu energetické koncepce v rámci spolupráce s Institutem pro aktivní domy..

  Original link path: /oceneni
  Open archive

 • Title: Členství ve společnostech | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Společnost Pasea s.. je zakládajícím členem občanského sdružení „Institut pro aktivní domy“.. Členství nám umožňuje aktivně se podílet na rozvoji celé oblasti energeticky úsporných staveb a to ve všech stádiích jejich realizace.. Vytvářet uživatelsky příjemné životní prostředí je našim cílem a zároveň i závazkem.. www.. activehouse..

  Original link path: /clenstvi-ve-spolecnostech
  Open archive

 • Title: Partneři | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Original link path: /partneri
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Pracovní příležitosti | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Pracovní příležitosti.. Nabízíme místo na pozici samostatného stavbyvedoucího pro kompletní realizaci dřevostaveb.. Hledáme samostatně pracující čety truhlářů pro výstavbu dřevostaveb - odborné proškolení společností Pasea s.. podmínkou..

  Original link path: /pracovni-prilezitosti
  Open archive

 • Title: Popis dřevostaveb K-KONTROL | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Popis dřevostaveb K-KONTROL.. Stavební systém K-Kontrol je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů budov.. K-Kontrol používá jako základní konstrukční konstrukční prvek samonosný sendvičový panel.. Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrénu EPS nebo Neopor.. Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem, jednoduchému a  ...   prostředí ve všech fázích stavby, je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.. K-Kontrol je vhodny pro výstavbu rodinných a bytových domů, pro opláštění sportovních hal, výstavbu administrativních budov , ubytovacích objektům, chat a rekreačních objektů.. Lzejej navrhovat jakojediný systém pro celou stavbu nebo jako jednotlivé stavební konstukce v kombinaci s jinými systémy..

  Original link path: /popis-drevostaveb-k-kontrol
  Open archive

 • Title: Popis dřevostaveb PDeasy | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Popis dřevostaveb PDeasy.. Základem dřevostaveb Pasea je vlastní užitným vzorem chráněný konstrukční systém PDeasy.. Díky úzké spoluprácí s našimi partnery, Institutem pro aktivní domy i vysokými školami zlepšujeme parametry konstrukcí a zařízení.. Životnost je proto srovnatelná se stavbami zděnými.. Použití přírodních resp.. recyklovaných materiálů vytváří výborné vnitřní prostředí se stabilními parametry v zimním i letním období.. Potřeby energií pro provoz jsou v řádu desetin ve srovnání s běžnými stavbami.. Takto navržená a realizovaná dřevostavba je nejkvalitnějším bydlením se stabilní cenou na realitním trhu.. Z dlouhodobého hlediska se pro majitele jedná o výhodnou investici, kdy úspory na provozních nákladech v časovém horizontu jedné generace činí více jak 1,000,000,- Kč.. Tím je možno si bez použití úvěrů uspořit na případnou rekonstrukci.. Provedení stavby.. "Na klíč" -.. provedení stavby RD mimo základových konstrukcí, přípojek, přístupového chodníku a teras.. "Na klíč komplet".. -.. kompletní provedení stavby RD včetně základových konstrukcí, přípojek, přístupového chodníku a teras.. "Hrubá stavba" -.. provedení hrubé stavby RD ( obvodové stěny, střecha, okna, omítka fasády, tepelné izolace a izolací proti vodě).. "Hrubá stavba komplet".. - provedení hrubé stavby RD ( obvodové stěny, střecha, okna, omítka fasády, tepelné izolace a izolací proti vodě).. včetně základových konstrukcí, přípojek a izolace proti zemní vlhkosti a Radonu.. Dokončení stavby si zákazník provede svépomocí.. "Stavebnice" -.. dodávka jednotlivých materiálů pro  ...   tepelně-akumulační vlastnosti.. Technologie.. tepelné čerpadlo vzduch-voda Revel LWRb 8 kW.. příprava TUV – v nádrži Revel DZD 2x160 litrů.. větrání s rekuperací tepla jednotkami Ekonovent – zajišťují kromě výměnu vzduch dle požadavků ČSN i jeho filtraci.. Rekuperace dosahuje účinnosti až 95%.. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí v domech jsou rovněž standardně osazeny senzory koncentrace CO.. a vlhkosti.. zemní výměník – slouží v zimním období k předehřevu čerstvého vzduchu a v létě k jeho ochlazení.. Konstrukce.. difuzně otevřený.. konstrukčním systém stěn a stropů PDeasy.. základy – betonové pasy a deska nebo betonové piloty.. nosná konstrukce - dřevěný skelet.. obvodové stěny – sendvičová konstrukce, opláštění Ekopanely a OSB IV.. tepelná izolace stěn a střech-foukaná celulóza Isocell.. zastřešení – plochá dvouplášťová střecha se sklonem 2% nebo střechy sedlové se sklony 25° a 45°.. okna – dřevěná Euro IV 88, izolační trojsklo s „ teplým „ rámečkem Swisspacer V.. komínové těleso pro připojení krbových kamen na peletky nebo biomasu.. Parametry konstrukcí.. součinitel prostupu tepla U(.. stěna.. ) = 0,1 W/m²K.. střecha.. ) = 0,085 W/m²K.. součinitel prostupu tepla okna U.. w.. = 0,71 W/m²K.. součinitel prostupu skla U.. g.. = 0,5 – 0,6 W/m²K.. požární odolnost stěny exteriér REI 120-ef.. požární odolnost stěny interiér REI 90.. neprůvzdušnost 0,2 - 0,3 1/h.. spotřeba tepla na vytápění v řádu stovek Kč/měsíc..

  Original link path: /popis-drevostaveb-pdeasy
  Open archive

 • Title: Energeticky úsporné domy | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Dle měrné potřeby energie na vytápění za rok vzhledem k užitkové obytné ploše domu představují energeticky úsporné domy základní stupeň.. V porovnání s běžnými novostavbami splňujícími normativní požadavky tepelnětechnických vlastností se parametry energeticky úsporných domů dosahují zvýšením tepelně-izolačních vlastností obvodového pláště, cíleným využitím pasivních solárních prvků, eventuálně využitím solárních kolektorů pro ohřev vody.. Vytápěcí systém je většinou konvenční avšak s nízkým výkonem..

  Original link path: /energeticky-usporne-domy
  Open archive

 • Title: Nízkoenergetické domy | Pasivní domy, Aktivní, Nízkoenergetické domy | Pasea s.r.o.
  Descriptive info: Nízkoenergetické domy se postupně stávají standardní formou výstavby i u nás.. Důvodem je stále rostoucí cena energií a z ní vyplývající snaha stavebníků tento stav eliminovat.. Základním předpokladem snížení spotřeby energie na vytápění je zvýšená tepelná ochrana obvodových konstrukcí, tj.. konstrukcí ve styku s vnějším prostředím.. Pro nízkoenergetické domy se hodnota energetické spotřeby pro vytápění pohybuje v rozmezí 15-50 kWh/(m..  ...   konstrukcí.. pasivní získávání sluneční energie.. aktivní využití sluneční energie.. optimální způsoby vytápění.. úsporná výroba teplé užitkové vody.. kontrolované větrání.. efektivní využití elektrické energie.. chování uživatelů.. optimalizace výše uvedeného.. Celková koncepce budovy má svým pojetím respektovat a využívát v maximální míře okolní krajinu a její klimatické podmínky.. Tímto přístupem je možno již v při návrhu urbanistického řešení znížit energetickou náročnost stavby..

  Original link path: /nizkoenergeticke-domy
  Open archive •  


  Archived pages: 38